My Pages

Menu Page
Tags ป้ายโฆษณา
สินค้าของฉัน & โพสต์ล่าสุด
 • เปิดอบรมหลักสูตร WSH-L1 (Wireshark - Level 1) ที่ EZ-ADMIN Training Center

 • เปิดอบรมหลักสูตร WSH-L1 (Wireshark - Level 1) ที่ EZ-ADMIN Training Center หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการใช้งาน Wireshark เพ...
 • 5,500 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic สำหรับมือใหม่

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic สำหรับมือใหม่ที่ต้องการทำงานด้าน Network หลักสูตรอบรมสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านระ...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ

 • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

 • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย...
 • 5,500 บาท
 • หนังสือ

 • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

 • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย...
 • 5,500 บาท
 • หนังสือ

 • หลักสูตรอบรม MikroTik Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER

 • หลักสูตรอบรม MikroTik Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router สำหรับติดตั้งระบบ WiFi Hotspot, Load Balance, F...
 • 3,900 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center

 • เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center การใช้งานระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของเครื่อง Se...
 • 5,500 บาท
 • หนังสือ

 • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)

 • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Linux Server เพื่...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ

 • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator

 • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator เป็นหลักสูตรที่ต...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Profession Networking Workshop - level 1

 • เปิดอบรมหลักสูตร Profession Networking Workshop - level 1 ที่ศูนย์อบรม EZ-ADMIN TRAINING CENTER อบรม 3 วัน ราคา 5,900 บาท รายละเอียดหลักสูตร ...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Ethical Hacking Workshop (HKW-L1)

 • เปิดอบรมหลักสูตร Ethical Hacking Workshop (HKW-L1) (ความปลอดภัยและการเจาะช่องโหว่ของระบบเครือข่ายด้วย Kali Linux & Metasploit) หลักสูตรเ...
 • 5,500 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) (หลักสูตรการบริหารจัดการ Firewall เพื่อสร้างระบบค...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic สำหรับมือใหม่

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic สำหรับมือใหม่ที่ต้องการทำงานด้าน Network หลักสูตรอบรมสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านระบบ...
 • สอบถามราคา
 • หนังสือ

 • ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอบรมหลักสูตร Wireshark สุดคุ้ม

 • ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอบรมหลักสูตร Wireshark สุดคุ้ม สมัคร Wireshark ทั้ง 2 หลักสูตรภายในวันที่ 26 มี.ค.-26 เม.ย.2561 รับเพียง 8 ท่านเท่านั้น ...
 • 5,500 บาท
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นการใช้งานจริง)

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) (หลักสูตรการบริหารจัดการ Firewall เพื่อสร้างระบบค...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ

 • หลักสูตรอบรม VMware Level 2 ที่ EZ-ADMIN Training Center

 • หลักสูตรอบรม VMware Level 2 ที่ EZ-ADMIN Training Center สำหรับคอร์สอบรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ VMware vCenter Server & High Avai...
 • สอบถามราคา
 • หนังสือ

 • เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic

 • เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับ Windows Server, ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเปลี่...
 • 4,900 บาท
 • คอมพิวเตอร์

 • หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud

 • หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Services หลักสูตรการนำ Windows Server มาให้บริการ Service ที่สำคัญต...
 • สอบถามราคา
 • คอมพิวเตอร์

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้

 • เปิดอบรมหลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) (หลักสูตรการบริหารจัดการ Firewall เพื่อสร้างระบบค...
 • 4,900 บาท
 • หนังสือ